Het herroepingsrecht is het recht van een consument die via een webshop een bestelling heeft geplaatst om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De consument heeft niet het recht om de overeenkomst te ontbinden indien sprake is van een van de wettelijke uitzonderingen. Lace it b.v. heeft bepaald dat de hiernavolgende artikelen onder deze uitzondering vallen:

  • Producten uit de categorie ondergoed

Herroepingstermijn

De herroepingstermijn, ook wel bedenktijd genoemd, is 14 kalenderdagen. De consument heeft 14 dagen de tijd nadat hij de gehele bestelling van de verkoper heeft ontvangen om een beroep te doen op zijn herroepsingsrecht en de overeenkomst te ontbinden.

Terugsturen van product

De consument dient binnen 14 dagen nadat hij een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht het geleverde product naar de verkoper terug te sturen, tenzij de verkoper heeft aangeboden dat hij het product bij de consument ophaalt. Terugbetalen van de prijs Binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht dient de verkoper de prijs van het product inclusief de verzendkosten voor het toesturen van het product aan de consument terug te betalen. De consument kan pas nakoming van de terugbetaling van de prijs + verzendkosten van de verkoper vorderen nadat de verkoper het product van de consument heeft ontvangen, tenzij de verkoper de consument heeft aangeboden het product bij de consument op te halen.